021/2011 – Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Δήμου μας για το έτος 2011

021/2011 – Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Δήμου μας για το έτος 2011

Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας και απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του Δήμου μας για το έτος 2011

ads0212011.pdfa