316/2013 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που θα ασκούνται παράλληλα από το Δήμο Ιλίου και την Ελληνική Αστυνομία

316/2013 – Καθορισμός αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που θα ασκούνται παράλληλα από το Δήμο Ιλίου και την Ελληνική Αστυνομία