400/2010 – Καθορισμός διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας του Δήμου μας για το έτος 2011

400/2010 – Καθορισμός διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας του Δήμου μας για το έτος 2011

Καθορισμός διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας του Δήμου μας για το έτος 2011

ads4002010.pdfa