157/2013 – Καθορισμός θέσεων για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έτους 2013