374/2009 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο σε πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών

374/2009 – Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο σε πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο σε πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών

ads374.pdfa