Καθορισμό συνδρομής των υπαλλήλων του Δήμου Ιλίου στα αθλητικά προγράμματα του ΔΑΟ

Καθορισμό συνδρομής των υπαλλήλων του Δήμου Ιλίου στα αθλητικά προγράμματα του ΔΑΟ

Καθορισμό συνδρομής των υπαλλήλων του Δήμου Ιλίου στα αθλητικά προγράμματα του ΔΑΟ .

adsdao_042011.pdfa