Καθορισμό συνδρομής των υπαλλήλων του Δήμου Ιλίου στα αθλητικά προγράμματα του ΔΑΟ