379/2017 – Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018