268/2011 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

268/2011 – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

AOE2682011.pdfa