224/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των επιμορφωτικών δράσεων (κεραμικής και αγιογραφίας) του Δήμου Ιλίου

224/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των επιμορφωτικών δράσεων (κεραμικής και αγιογραφίας) του Δήμου Ιλίου