212/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

212/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου