526/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου

526/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου (κυλικείο) του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου