006/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ιλίου

006/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ιλίου