074/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Δήμου

074/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Δήμου