337/2017 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 2564/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας

337/2017 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 2564/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας

337/2017 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 2564/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Διοτίμας και εντός του Ο.Τ. 2207 (Κ.Χ.) περιοχής Ραδιοφωνίας