391/2018 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 22/2010 και της με αριθμ. 5058/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου & Πάτμου στο Ο.Τ. 1088Α (Χώρος Πλατείας) Περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

391/2018 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 22/2010 και της με αριθμ. 5058/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου & Πάτμου στο Ο.Τ. 1088Α (Χώρος Πλατείας) Περιοχής ΜΙΧΕΛΗ