392/2018 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων, ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ (το γένος Κακούρη) στα Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), 2214Α (Κ.Χ.), 2215 (Χώρος Πάρκινγκ), στην Περιοχή Ραδιοφωνίας

392/2018 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων, ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ (το γένος Κακούρη) στα Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), 2214Α (Κ.Χ.), 2215 (Χώρος Πάρκινγκ), στην Περιοχή Ραδιοφωνίας

392/2018 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων, ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ (το γένος Κακούρη) στα Ο.Τ. 2214 (Παιδική Χαρά), 2214Α (Κ.Χ.), 2215 (Χώρος Πάρκινγκ), στην Περιοχή Ραδιοφωνίας