236/2017 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και της με αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού & Χάλκης & Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίας

236/2017 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και της με αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού & Χάλκης & Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίας

236/2017 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και της με αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού & Χάλκης & Φλέβας στο Ο.Τ. 2149Α (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίας