274/2011 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 5/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πρεβέζης & Αργυροκάστρου μεταξύ των Ο.Τ. 995, 996 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

274/2011 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 5/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πρεβέζης & Αργυροκάστρου μεταξύ των Ο.Τ. 995, 996 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 5/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πρεβέζης & Αργυροκάστρου μεταξύ των Ο.Τ. 995, 996 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

ADS2742011.pdfa