044/2012 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2005 για την απαλλοτρίωση επί των Θηβών & Ανδρέα Παπανδρέου στο Ο.Τ. 770 (Πλατεία) περιοχής Παλατιανής

044/2012 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2005 για την απαλλοτρίωση επί των Θηβών & Ανδρέα Παπανδρέου στο Ο.Τ. 770 (Πλατεία) περιοχής Παλατιανής

Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2005 για την απαλλοτρίωση επί των Θηβών & Ανδρέα Παπανδρέου στο Ο.Τ. 770 (Πλατεία) περιοχής Παλατιανής

ADS0442012.pdfa

044/2012 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 12/2005 για την απαλλοτρίωση επί των Θηβών & Ανδρέα Παπανδρέου στο Ο.Τ. 770 (Πλατεία) περιοχής Παλατιανής