169/2011 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 3/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηϊδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91-92 (κοινόχρηστοι χώροι)

169/2011 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 3/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηϊδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91-92 (κοινόχρηστοι χώροι)

Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 3/2008 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Χρυσηϊδος & Αίαντος στα Ο.Τ. 91-92 (κοινόχρηστοι χώροι)

ADS1692011.pdfa