Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων (τριών ατόμων) μερικής απασχόλησης και έγκριση πίστωσης της δαπάνης 3.590,22€ ως μισθολογική διαφορά που επιβαρύνει το φορέα.

Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων (τριών ατόμων) μερικής απασχόλησης και έγκριση πίστωσης της δαπάνης 3.590,22€ ως μισθολογική διαφορά που επιβαρύνει το φορέα.

Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων (τριών ατόμων) μερικής απασχόλησης και έγκριση πίστωσης της δαπάνης 3.590,22€ ως μισθολογική διαφορά που επιβαρύνει το φορέα.

adspk482010.pdfa