145/2013 – Κατασκευή 2ης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ακαθάρτων στο επί της οδού Αγ. Ελένης 11-13 & Αγ. Γεωργίου 34, Ο.Τ. 716