183/2015 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης πλυστικού μηχανήματος του Δήμου Ιλίου