379/2013 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΗ 1239 Ι.Χ. επιβατικού οχήματος του Δήμου Ιλίου