316/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 5198 Ι.Χ. Επιβατικού οχήματος & των μικρών φορτηγών ΚΗΗ 1052,ΚΗΗ 1053,ΚΗΟ 5101,ΚΗΟ 5006, ΚΗΗ 6150 (9 ίππων) & του ΚΗΟ 5194 (14 ίππων) του Δήμου Ιλίου

316/2012 – Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης του ΚΗΟ 5198 Ι.Χ. Επιβατικού οχήματος & των μικρών φορτηγών ΚΗΗ 1052,ΚΗΗ 1053,ΚΗΟ 5101,ΚΗΟ 5006, ΚΗΗ 6150 (9 ίππων) & του ΚΗΟ 5194 (14 ίππων) του Δήμου Ιλίου