191/2019 – Κατ’ εξαίρεση έγκριση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Ιλίου