073/2015 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου»

073/2015 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου»