073/2015 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου»

073/2015 – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a