171/2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης των αποζημιώσεων για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 και επί των οδών Αγ. Φανουρίου – Ξυλοκάστρου Περιοχής Αγίου Φανουρίου

171/2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης των αποζημιώσεων για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν δεσμευθεί για τη δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού εντός του Ο.Τ. 503 και επί των οδών Αγ. Φανουρίου – Ξυλοκάστρου Περιοχής Αγίου Φανουρίου