277/2019 – Λήψη απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης στην πρώτη ομάδα Ο.Τ.Α. από το Πράσινο Ταμείο της «Μελέτης του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου»