442/2013 – Λήψη απόφασης ανανέωσης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1.50μ έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)

442/2013 – Λήψη απόφασης ανανέωσης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1.50μ έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)

442/2013 – Λήψη απόφασης ανανέωσης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1.50μ έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)