304/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης εισόδου όλων των οχημάτων στην οδό ΠΛΗΘΩΝΟΣ (πεζόδρομος) από τις οδούς ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ και υλοποίησή της με εμπόδια (κολονάκια)

304/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης εισόδου όλων των οχημάτων στην οδό ΠΛΗΘΩΝΟΣ (πεζόδρομος) από τις οδούς ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ και υλοποίησή της με εμπόδια (κολονάκια)

Λήψη απόφασης απαγόρευσης εισόδου όλων των οχημάτων στην οδό ΠΛΗΘΩΝΟΣ (πεζόδρομος) από τις οδούς ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ και υλοποίησή της με εμπόδια (κολονάκια)

ads304.pdfa