481/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΥΡΖ 9696 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Τύνιδος αρ. 36

481/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΥΡΖ 9696 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Τύνιδος αρ. 36

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΥΡΖ 9696 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Τύνιδος αρ. 36

ads481.pdfa

481/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΥΡΖ 9696 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Τύνιδος αρ. 36

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a