137/2010 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΗΝΒ 4833 Ι.Χ. οχήματος για εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία (ΑΜΑ)

137/2010 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΗΝΒ 4833 Ι.Χ. οχήματος για εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία (ΑΜΑ)

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΗΝΒ 4833 Ι.Χ. οχήματος για εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία (ΑΜΑ)

ads1372010.pdfa