Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης φορτηγών στην οδό Ιγνατίου