262/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΥΗ 9310 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ αρ. 50

262/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΥΗ 9310 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ αρ. 50

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΥΗ 9310 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ  αρ. 50

ads262.pdfa