263/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης σε μήκος 1,50μ. όλων των οχημάτων για ασφαλή είσοδο – έξοδο αναπήρου από την οικία επί της οδού ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ αρ. 65

263/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης σε μήκος 1,50μ. όλων των οχημάτων για ασφαλή είσοδο – έξοδο αναπήρου από την οικία επί της οδού ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ αρ. 65

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης σε μήκος 1,50μ. όλων των οχημάτων για ασφαλή είσοδο – έξοδο αναπήρου από την οικία επί της οδού ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ αρ. 65

ads263.pdfa