226/2013 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)