227/2013 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,50μ. έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)

227/2013 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,50μ. έμπροσθεν της οικίας πλην του εξυπηρετούντος ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)