183/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΗΟ 1441 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Σμόλικα 24

183/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΗΟ 1441 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Σμόλικα 24

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΖΗΟ 1441 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Σμόλικα 24

ads183.pdfa