184/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΙΜΒ 1748 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Κ. Βιτιβίλια 9

184/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΙΜΒ 1748 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Κ. Βιτιβίλια 9

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΙΜΒ 1748 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Κ. Βιτιβίλια 9

ads184.pdfa