254/2019 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Ν. ΞΥΛΟΥΡΗ 29 έναντι της εισόδου & εξόδου θέσης στάθμευσης