075/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΥΕΜ 3925 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Θεοδοσίου 17

075/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΥΕΜ 3925 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Θεοδοσίου 17

Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΥΕΜ 3925 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Θεοδοσίου 17

ads075.pdfa

Τελευταία Νέα