061/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΙΖΗ 2680 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Πατρόκλου 11

061/2009 – Λήψη απόφασης απαγόρευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΙΖΗ 2680 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Πατρόκλου 11

Λήψη απόφασης απαγόρευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθ. ΙΖΗ 2680 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Πατρόκλου 11

ads061.pdfa

Τελευταία Νέα