441/2013 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης ΑμεΑ