404/2010 – Λήψη απόφασης για άρση άδειας στάθμευσης ΑΜΑ