043/2010 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται επί της οδού Μαρσέλλου αρ. 32-34, Ο.Τ. 1157

043/2010 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται επί της οδού Μαρσέλλου αρ. 32-34, Ο.Τ. 1157

Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται επί της οδού Μαρσέλλου αρ. 32-34, Ο.Τ. 1157

ads0432010.pdfa