182/2010 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται επί της οδού Ευλαμπίας 22 (& Αιακού) στο Ο.Τ. 2089

182/2010 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται επί της οδού Ευλαμπίας 22 (& Αιακού) στο Ο.Τ. 2089

Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης ιδιοκτησίας που ευρίσκεται επί της οδού Ευλαμπίας 22 (& Αιακού) στο Ο.Τ. 2089

ads1822010.pdfa