105/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης (2ης) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού Αγνάντων αρ. 16

105/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης (2ης) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού Αγνάντων αρ. 16

Λήψη απόφασης για έγκριση δεύτερης (2ης) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου επί της οδού Αγνάντων αρ. 16

ads105.pdfa