306/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Μπιζανίου και Εδέσσης

306/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Μπιζανίου και Εδέσσης

Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης προσκυρωτέου τμήματος επί των οδών Μπιζανίου και Εδέσσης

ads306.pdfa