Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 14.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0001 για καλλιτέχνες(θέατρο δρόμου, χορευτές, κ.α.) για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 3,6,10,13 και 15/2/2010.

adspk62010.pdfa